Prezentacje do pobrania

01 – Kathryn Stack (FEAP): … z punktu widzenia federacji

02 – Bernhard Feneis (Copa Cogeca): … z punktu widzenia federacji

03 – Michal Kratochvil (Komisja Słodkowodna FEAP): … z punktu widzenia federacji

04 – Cătălin Eugen Platon (ROMFISH): … sytuacja obecna i przyszłość

05 – Bela Halasi-Kovacs (NAIK Halasziati Kutatointezet): Wartość i możliwości hodowli w stawach w Europie

06 – Ferdinand Trauttmansdorff (Austriacki Związek Gospodarki Rybackiej i Akwakultury / LWK NÖ): Zarządzanie populacją wydry w wybranych regionach Austrii

07 – Reinhard Reiter (Minister ds Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii): Zarządzanie populacjami drapieżników w Bawarii

08 – Pavel Vrana (Czeska Unia Młodych Wędkarzy): Populacja wydry w Czechach: historia, stan obecny i podejście rządu czeskiego

09 – Veronika Piackova (Uniwersytet South Bohemia w Czeskich Budziejowicach, Wydział Rybactwa i Ochrony Wód, Centrum Badawcze Akwakultury, Bioróżnorodności i Hydrocenoz South Bohemia): Wiosenna śmiertelność karpi

10 – Remigiusz Panicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin): Model Oceny ryzyka hodowli karpia w Europie Wschodniej ze względu na zmiany klimatu, biorący pod uwagę wrażliwość patogenów i przyrost biomasy.

11 – Vojtech Kaspar (Uniwersytet South Bohemia w Czeskich Budziejowicach, Wydział Rybactwa i Ochrony Wód, Centrum Badawcze Akwakultury, Bioróżnorodności i Hydrocenoz South Bohemia): Nowe możliwości zachowania genetycznych zasobów karpia.

12 – Katia Tribilustova (EUROFISH): Obraz handlu karpiem i rynku w UE.

13 a – Pawel Wielgosz (Polski Karp Sp. z.o.o.): Polski Karp (Polish Carp) – 8 lat wspólnego rynku karpia w Polsce

13 b – Jakub Jarosz (Polski Karp Sp. z.o.o.): Polski Karp (Polish Carp) – 8 lat wspólnego rynku karpia w Polsce

14 – Mladen Prević (Ribnjačarstvo Končanica d.d.): Produkcja, sprzedaż i sytuacja rynkowa karpia w Chorwacji.

15 – Helmut Hübsch (GFK): „Dane, fakty, trendy” na niemieckim rynku ryb na podstawie analizy GfK

16 – Diadem Atodiresei (ROMFish): Jak zrobić dochodowy biznes na karpiu

17 – Marten Oppermann (Euro Fine Fisch GmbH): Karp jako ryba przyszłości – innowacyjny marketing.

18 – Marco Mulzer (Fischhof Mulzer): Efektywność ekonomiczna produkcji karpia handlowego w Górnym Palatynacie

20 – Walter Jakob (TG Aischgrund): Pomysł na sukces „Karpie Aischgründer“

21- Anna Kusmierczak-Kucel (Fish Farm Belzec): Karp – od mułu do złota

22 – Markus Payr (Österrreichischer Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur / LWK NÖ): „Black zero“ w hodowli karpia – inicjatywy w marketingu karpia.